Friheten att välja PHP-version själv på sitt webbhotellskonto

välj-php-versionPHP har utvecklats mycket sedan det först kom och tyvärr är versionerna inte alltid bakåtkompatibla. Nya funktioner läggs helt enkelt till och gamla tas bort, som en naturlig evolution.

Problemet som kan uppstå är när webbhotell endast erbjuder en version av PHP. Det finns t.ex. fortfarande mycket bra och väl fungerande mjukvara som utvecklats i PHP version 3 och 4 men som nu inte längre fungerar om webbhotellet kör PHP 5.X.

Det finns dock webbhotell med olika PHP-versioner där du själv kan styra vilken version som ska köras på ditt webbhotellkonto. De är dock ovanligt att någonting äldre än version 4.x stöds av webbhotellen, men det ger dig ändå väldigt bra möjligheter att fortsätta använda den mjukvara du har trots att den inte fungerar i senaste versionen av PHP.

Webbhotellen har länge haft problemet med att bestämma när man ska ta steget att uppgradera PHP. Om man gör det direkt efter en ny lansering så är risken stor att många av kundernas hemsidor slutar att fungera. Detta har också varit lite av en akilleshäl för PHP då det har varit svårt att få en snabb övergång.

Efter ett tag har dock webbhotellen tvingats uppgradera PHP och även sätta press på de kunder som kört en gammal mjukvara som nu inte längre kommer fungera. Som tur är har webbhotell som t.ex. Webbdo löst detta genom att ge kunden möjlighet att för just sitt konto välja vilken PHP-version denne önskar.

Webbhotellen kan dock inte erbjuda varenda mindre version som kommit ut i PHP. Däremot har man valt ut flera versioner vars ändringar inneburit en stor förändring och detta är vanligtvis tillräckligt bra.

En annan fördel med att kunna erbjuda olika PHP-versioner åt sina kunder är att när en ny version väl kommer ut kan webbhotellen ganska snabbt erbjuda den till sina kunder. Förr kunde det ta flera månader och ibland ännu längre innan en versionen var vanligt förekommande bland webbhotellen. För dig som vill ligga i framkant med PHP-utveckling så kan du snabbt förbättra och uppgradera din mjukvara.